• Niets van deze website, of van producties van coolhunt.be die op andere platformen verschijnen, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op om het even welke wijze zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de opleiding Communicatiemanagement van Thomas More. Als je gebruik maakt van het citaatrecht, dat wettelijk beperkt is, ben je verplicht ‘©www.coolhunt.be‘ en de naam van alle auteurs te vermelden.
  • We streven ernaar om alle informatie op de site correct aan bod te laten komen. Mocht je toch foutieve of onvolledige informatie op deze website aantreffen, meld het ons dan via sandra.busselot@thomasmore.be
  • Coolhunt.be noch de auteurs van de bijdragen en producties zijn verantwoordelijk voor de informatie die niet rechtstreeks door de coolhunt-redactie gegenereerd werd: info via hyperlinks, advertentie-inhoud en comments op artikels.
  • De integrale verantwoordelijkheid van de stukken, inclusief inzake auteursrecht, ligt bij de de auteurs van de bijdragen en producties. De eigenaar van de site, Thomas More (Mechelen), stelt de ruimte ter beschikking in het kader van het onderwijs.